Co dziedziczą dziadkowie? - czwarta grupa krewnych

Ostatnią grupą krewnych dochodzących do dziedziczenia z ustawy są DZIADKOWIE i ich ZSTĘPNI.
Chodzi o dziedziczenie po wnukach.

Dziadkowie dziedziczą, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie:

  • małżonka
  • zstępnych ( dzieci i ich dzieci)
  • rodziców
  • rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa

Dziadkowie wyłączają od dziedziczenia PASIERBÓW oraz gminę lub Skarb Państwa.

Dziadkowie dziedziczą niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim i niezależnie od tego w jaki sposób zostało stwierdzone ojcostwo lub macierzyństwo dziadków w stosunku do rodziców spadkodawcy.

1. Jeśli żyją wszyscy dziadkowie po stronie ojczystej i macierzystej dziedziczą w częściach równych , czyli po ¼

2. Gdy jeden z dziadków lub niektórzy nie dożyją- w ich miejsce do dziedziczenia powoływani są ich zstępni. W takiej konfiguracji – żyjący dziadkowie i tak dziedziczą po ¼, a zstępni zmarłego dziadka dziedziczą w częściach równych to co by mu przypadało

 

3. Gdy zmarły dziadek nie pozostawił zstępnych, jego udział w spadku przypada w częściach równych pozostałym dziadkom i powiększa udziały pozostałych dziadków spadkodawcy.


Pokrewieństwo należy wykazać przez przedstawienie aktów stanu cywilnego.