Aktualności

jurysdykcja

Opłata adiacencka

Jeżeli na skutek dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego podziału ewidencyjnego nieruchomości wzrośnie jej wartość, wójt (burmistrz, prezydent) może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką.

Czytaj więcej

jurysdykcja

Jak uniknąć sporów z zakresu dostępu do drogi publicznej? Akt notarialny a dostęp do drogi publicznej

Kluczowy jest moment nabywania wydzielonych działek gruntu w formie aktu notarialnego. To na tym etapie notariusz ma obowiązek zwrócić uwagę, czy nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz jaka jest treść ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu ewidencyjnego podziału nieruchomości. 

Czytaj więcej

jurysdykcja

Dokumentacja podziałowa. Wstępny projekt podziału a mapa z podziałem nieruchomości.

 Wstępny projekt podziału nieruchomości a projekt podziału- różnice i etap wymagalności

Czytaj więcej

jurysdykcja

Ewidencyjny podział nieruchomości cz. 1

Podział nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami odbywa się w postepowaniu administracyjnym ( ewidencyjny podział nieruchomości ).

Czytaj więcej

jurysdykcja

Który sąd orzeka o rozwodzie lub separacji, gdy małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innych krajach?

Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych zgodnie z art. 11031 kpc należą do jurysdykcji sądów polskich, w sytuacji zaistnienia jednej ze wskazanych niżej przesłanek (łączników alternatywnych).

Czytaj więcej

roszczenia mieszkaniowe

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową - wspólnota mała i duża

Z dniem 01.01.2020 r. weszła bardzo ważna zmiana w Ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (dalej: u.w.l.)

Czytaj więcej

roszczenia mieszkaniowe

Przelew roszczeń właściciela lokalu wspólnoty mieszkaniowej

ROSZCZENIA WŁAŚCICIELA LOKALU WOBEC SPRZEDAWCY LOKALU W ZWIĄZKU Z WADAMI FIZYCZNYMI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I ICH PRZELEW NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Czytaj więcej

news prawny

Separacja faktyczna a obowiązek alimentacyjny

Ostatnio zdałam sobie sprawę, jak wiele kobiet nie uświadamia sobie wartości swojej pracy na rzecz rodziny. A przecież Prawo Rodzinne i Opiekuńcze stoi po ich stronie.

Czytaj więcej

news prawny

Dziecko nienarodzone a jego prawo do dziedziczenia

Co do zasady dziedziczy tylko ta osoba fizyczna , która w chwili otwarcia spadku żyła i osoba prawna , która w chwili otwarcia spadku istniała.
Prawo cywilne czyni jednak wyjątek. Dotyczy on dziecka poczętego- tzw. NASCITURUSA.

Czytaj więcej

news prawny

Co to jest zarząd sukcesyjny / wpis do CEIDG

Uchwalona została długo-oczekiwana przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( u.z.s. )

Czytaj więcej