Dziedziczenie - gdy spadkodawca nie ma dzieci

W braku zstępnych ( dzieci ) do spadku powołani są : MAŁŻONEK I RODZICE


W takiej konstelacji spadkobierców, udział spadkowy każdego z rodziców wynosi 1/4 całości spadku.
Jest jednak wyjątek- udział matki może wynieść 1/2 spadku- gdy ojcostwo rodzica nie zostało ustalone.

Natomiast w braku dzieci spadkodawcy i małżonka- spadek przypada rodzicom w częściach równych.

Co gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku?
Udział rodzica przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Co gdy jedno z rodziców nie dożyło i brak rodzeństwa spadkodawcy i zstępnych rodzeństwa?
Wówczas udział spadkowy żyjącego rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Ile wynosi zatem udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, rodzeństwem i ich zstępnymi?
Udział małżonka w w/w konstelacji wynosi połowę spadku.

Natomiast w braku rodziców spadkodawcy, rodzeństwa i zstępnych- małżonkowi przypada cały spadek.