Jaki wpływ mają darowizny na wysokość zachowku?

Obliczanie zachowku może wydawać się skomplikowane. Warto zatem wiedzieć , które z dokonanych przez spadkodawcę w ciągu jego życia darowizny podlegają zaliczeniu przy obliczaniu zachowku, a które nie.

 

Darowizny niepodlegające doliczeniu do wartości spadku :

  1. Drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte tj.: prezenty z okazji urodzin, imienin, świąt.
  2. Darowizny dokonane na rzecz osób niebędących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku.

Ale wracając do naszych prezentów, należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem darowiznami drobnymi nie są te, które służą usamodzielnieniu się dzieci lub służą regulacji ich spraw majątkowych albo przekazywane były uprawnionym przez dłuższy czas na bieżące utrzymanie rodziny i po podsumowaniu stanowią znaczną kwotę. Zatem te darowizny będą doliczane do spadku przy obliczaniu wysokości zachowku.

Inaczej rzecz się ma w przypadku darowizn dokonanych na rzecz spadkobierców lub osób uprawnionych do zachowku, bowiem te darowizny podlegają doliczeniu niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane. Zatem niezależnie czy dziesięć lat wstecz czy jeszcze wcześniej- dolicza się je do spadku i uwzględnia przy obliczaniu zachowku.

Dodatkowo w zależności dla kogo się oblicza zachowek obowiązują następujące reguły:

1. jeśli zachowek obliczany jest dla zstępnego- nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych w czasie , gdy spadkodawca nie miał jeszcze zstępnych

2. jeśli zachowek obliczany jest dla małżonka- nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę przed zawarciem związku małżeńskiego z uprawnionym do zachowku.