Spadki - dziedziczenie ustawowe

Gdy brak testamentu, w pierwszej kolejności dziedziczą zstępni ( czyli osoby, dla których spadkodawca był ojcem lub matką) i małżonek spadkodawcy.

 

Istniejące więzi dokumentuje się przede wszystkim aktami stanu cywilnego.

Istnieje jednak możliwość , już po otwarciu spadku, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa. Są to odrębne postępowania. Wówczas pierwotny krąg osób powołanych do spadku ulega zmianie.

Zmiany w sferze dziedziczenia zawsze następują z mocą wsteczną- ex tunc, niezależnie od tego czy porządek dziedziczenia znalazł odzwierciedlenie w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku czy akcie poświadczenie dziedziczenia.

Dziecko dziedziczy po ojcu niezależnie od sposobu ustalenia jego pochodzenia od określonego mężczyzny.

Gdy brak małżonka- dziedziczą tylko dzieci w częściach równych.

Gdyby dziecko spadkodawcy nie dożyło- przypadający mu udział dziedziczą jego dzieci w częściach równych.